Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. Avatec Miśkiewicz Grzegorz. (z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Mieszka I 3/74) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Avatec Miśkiewicz Grzegorz. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez Avatec Miśkiewicz Grzegorz. lub inny podmiot związany umowa z Avatec Miśkiewicz Grzegorz. moich danych osobowych.